Atlieka gamybos bei statybos objektų priežiūrą ir kontrolę:

- kontroliuoja ir reikalauja, kad darbuotojai gamybos sektoriuje bei statybos objektuose vykdytų darbų saugos ir sveikatos instrukcijų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų saugos darbe norminių teisės aktų reikalavimus;

- tikriname darbuotojų blaivumą;

- informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietoje ir jų poveikį sveikatai;

- drono pagalba stebime statybvietę;

- užtikrina ir reikalauja, kad darbuotojai dirbdami dėvėtų visas darbo sąlygas atitinkančias asmenines ir kolektyvinės saugos priemones;

- išduoda paskyras - leidimus pavojingiems darbams atlikti ir užtikrina, kad būtų tinkamai instruktuoti, įforminti ir atliekami padidinto pavojingumo darbai;

- sustabdo darbus, kai dėl gedimo ar avarinės būklės gali susidaryti ar susidarė sąlygos nelaimingiems atsitikimams, kai dėl pažeidimų darbo aplinka tampa pavojinga sveikatai ir gyvybei.

Partneriai

Call Now Button

Facebook