Darbuotojų saugos Tarnybos specialistas

Vykdome įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkciją:

- Rengiame visus privalomus ir reikalingus darbų saugos dokumentus;

- Darbdavio nustatyta tvarka instruktuojame darbuotojus;

- Organizuojame ir vykdome darbdavių ir darbuotojų mokymus darbų saugos klausimais, pavojingų darbų mokymus;

- Organizuojame ir koordinuojame profesinės rizikos vertinimą darbo vietose;

- Konsultuojame parenkant asmeninės ir kolektyvinės saugos priemones, saugos ženklus;

- Dalyvaujame tiriant nelaimingus atsitikimus (darbe, kelyje į darbą/iš darbo), incidentus, avarijas, profesines ligas;

- Sudarome darbuotojų, kuriems privalomas sveikatos tikrinimas, sąrašus ir organizuojame sveikatos patikrinimus;

- Padedame deklaruoti Valstybinei darbo inspekcijai darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje;

- Kontroliuojame darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įmonėje;

- Konsultuojame darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės klausimais;

- Atstovaujame klientą valstybinėse institucijose.

Atliekame ir kitas, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų neapimančias, paslaugas:

- Rengiame gaisrinės saugos, civilinės saugos dokumentus;

- Instruktuojame darbuotojus gaisrinės saugos klausimais;

- Organizuojame ir vykdome gaisrinės ir civilinės saugos mokymus ir pratybas;

- Konsultuojame gaisrinės ir civilinės saugos klausimais.

Partneriai

Call Now Button

Facebook