Darbuotojų sauga ir sveikata  

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas reikalauja asmeninės darbdavio atsakomybės už darbuotojų sveikatos ir darbingumo išsaugojimą. Versle būtina taupyti lėšas, todėl klientų išlaidų optimizavimas maksimaliajam rezultatui – vienas mūsų prioritetų. Dokumentų sutvarkymas – mūsų paslauga, parengiant naujus ir įteisinant jau esančius Jūsų įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos, bei duomenų apsaugos dokumentus, kurie atitiktų LR galiojančius teisės aktus. Teikiame kokybiškas konsultacijas veikiančioms įmonėms darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgraisrinės saugos, darbo santykių klausimais. Mūsų darbo patirtis padės įmonėms pasiruošti planiniams patikrinimams, įgyvendinti darbdavio pareigą, užtikrinti darbų saugą.

Esamų įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentų peržiūra ir įvertinimas; Pagalba šalinant nustatytus trūkumus ir tvarkant darbų saugos dokumentus; Privalomas deklaracijas pateiksime valstybinei darbo inspekcijai; Konsultuojame įmonės vadovus darbų saugos klausimais; Įmonei nebereikės ieškoti ir samdyti kvalifikuoto darbų saugos specialisto; Darbų saugos specialistui nereikės sukurti darbo vietos, rūpintis jo kvalifikacijos kėlimu ir atestavimu, aprūpinti darbo priemonėmis, mokėti mokesčių; Dalį Jūsų rūpesčių perims UAB “Saugida” darbų saugos specialistai; Darbo teisės klausimais visada teikiami pasiūlymai, priimant sprendimus bet kokioje kasdieninėje situacijoje. Darbdavys ne tik sutaupys pinigų, laiko, bet ir išvengs papildomų rūpesčių ir įtampos; Atstovaus kliento interesus valstybinėse kontroliuojančiose institucijose; Taupomas Jūsų bei kitų įmonės specialistų laikas, kurį galėtumėte skirti sėkmingam verslo vystymui.

Ar žinojote, kad dėl darbų saugos nebuvimo įmonėje yra numatytos bausmės pagal baudžiamąjį kodeksą?

176 straipsnis. Darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimas

1. Darbdavys, pažeidęs įstatymuose nustatytus darbų saugos ar sveikatos darbe reikalavimus, jei dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas žmonėms, avarija ar atsirasti kitokių sunkių padarinių. Tai šis asmuo padarė baudžiamąjį nusižengimą. Asmuo baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.

2. Šiame straipsnyje numatytos veikos yra nusikalstamos ir tais atvejais, kai jos padarytos dėl neatsargumo.

Partneriai

Call Now Button

Facebook